Status: Ongoing

Server time: 21.09.2023 17:05

Tender card #ZG.270.20.2022
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Tułowice roku 2023”

Information

ID of tender
35607
Name of content of tender
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Tułowice roku 2023”
Tender ref. no.
ZG.270.20.2022
EU journal ref. no.
2022/S 243-697257
Type of tender
Próg unijny zamówień
Type of public tender
Przetarg nieograniczony
Type of procurement
Services
Estimated value
18 770 472,68 PLN
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77210000-5 - Logging services
77211000-2 - Services incidental to logging
77211100-3 - Timber harvesting services
77211300-5 - Tree-clearing services
77211400-6 - Tree-cutting services
77211500-7 - Tree-maintenance services
77211600-8 - Tree seeding
77230000-1 - Services incidental to forestry
77231000-8 - Forestry management services
77231200-0 - Forest pest control services
77231600-4 - Afforestation services
75251120-7 - Forest-firefighting services
45342000-6 - Erection of fencing
77312000-0 - Weed-clearance services
Tender split into parts
Yes
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiektów turystycznych, edukacyjnych i ubocznego użytkowania lasu, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Tułowice w roku 2023.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiektów turystycznych, edukacyjnych i ubocznego użytkowania lasu, wynikające z Załącznika nr 2 do SWZ, na który składają się:
Załącznik nr 2.1. – planowany rozmiar prac;
Załącznik nr 2.2. – szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;
Załącznik nr 2.3.1. – charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna;
Załącznik nr 2.3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna w leśnictwie;
Załącznik nr 2.3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;
Załącznik nr 2.3.4. – zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki;
Załącznik nr 2.3.5. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;
Załącznik nr 2.3.6. – informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał);
Załącznik nr 2.4.1. – informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów);
Załącznik nr 2.4.2. – zestawienie pozycji nieudostępnionych do odnowień wykonywanych przy pomocy sadzarki;
3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach wchodzących w skład załącznika nr 2 mają charakter szacunkowy.
4) Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3 do SWZ, na który składają się:
Załącznik nr 3.1. „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" przyjęty decyzją nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami zmieniającymi;
Załącznik nr 3.2. Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach przyjęty Decyzją nr 70 Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 24.10.2022 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 62 Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 21.09.2022 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania regionalnego „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych” w nadleśnictwach RDLP w Katowicach.
5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 3 do SWZ.
6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 3 do SWZ.
7) Przedmiot zamówienia został podzielony na części („Pakiet”)
Pakiet 1L01 – leśnictwo Szydłowiec;
Pakiet 2L02 – leśnictwo Głębocko;
Pakiet 3L03 – leśnictwo Gnojna;
Pakiet 4L04 – leśnictwo Goszczowice;
Pakiet 5L05 – leśnictwo Grabin;
Pakiet 6L06 – leśnictwo Dębina;
Pakiet 7L07 – leśnictwo Św. Hubert;
Pakiet 8L08 – leśnictwo Tułowice;
Pakiet 9L09 – leśnictwo Przechód;
Pakiet 10L10 – leśnictwo Kuźnica Ligocka;
Pakiet 11L12 – leśnictwo Sosnówka;
Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SWZ dla tego Pakietu.

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Specyfikacja warunków zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-tulowice/zmaowienie-wykonywanie-uslug-z-zakresu-gospodarki-lesnej-na-terenie-nadlesnictwa-tulowice-w-roku-2023

Podana w ogłoszeniu szacunkowa wartość zamówienia odnosi się do zamówienia podstawowego wraz z prawem opcji oraz wartością zamówienia o których mowa w art. 214 ust1 pkt7 PZP.

Schedule

Terrmin składania ofert i wymaganych dokumentów
29.12.2022 09:00:00
Planned opening of bids
29.12.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Tułowice
Address
Parkowa 14/14A
Tułowice
49-130, Republic of Poland
Process supervisor
Adam Pienio
adam.pienio@katowice.lasy.gov.pl
+48 517826685
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_tulowice

Documents

Pakiet 1L01 – leśnictwo Szydłowiec;

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 537 845,70 PLN
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Outcome of tender
One-off Contract

Pakiet 2L02 – leśnictwo Głębocko

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 486 561,65 PLN
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Outcome of tender
One-off Contract

Pakiet 3L03 – leśnictwo Gnojna;

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 807 933,03 PLN
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Outcome of tender
One-off Contract

Pakiet 4L04 – leśnictwo Goszczowice;

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 582 432,49 PLN
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Outcome of tender
One-off Contract

Pakiet 5L05 – leśnictwo Grabin;

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 094 112,17 PLN
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Outcome of tender
One-off Contract

Pakiet 6L06 – leśnictwo Dębina;

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 462 720,65 PLN
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Outcome of tender
One-off Contract

Pakiet 7L07 – leśnictwo Św. Hubert;

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 104 631,83 PLN
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Outcome of tender
One-off Contract

Pakiet 8L08 – leśnictwo Tułowice;

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 375 763,05 PLN
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Outcome of tender
One-off Contract

Pakiet 9L09 – leśnictwo Przechód;

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 177 540,84 PLN
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Outcome of tender
One-off Contract

Pakiet 10L10 – leśnictwo Kuźnica Ligocka;

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 614 374,43 PLN
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Outcome of tender
One-off Contract

Pakiet 11L12 – leśnictwo Sosnówka;

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 526 556,84 PLN
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Outcome of tender
One-off Contract