Status: Completed

Server time: 08.06.2023 14:28

DPS tender card #CPTN-ON-2022/004503
DNS - Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním pozemné stavby 2

Information

ID of tender
35627
Name of content of tender
DNS - Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním pozemné stavby 2
Tender ref. no.
CPTN-ON-2022/004503
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
18 828,10 EUR
Main CPV
71520000-9 - Construction supervision services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vykonávanie činností súvisiacich s výkonom stavebného dozoru a to najmä v rozsahu uvedenom v bode 3.1 článku III. návrhu komisionárskej zmluvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.01.2023 09:00:00
Planned opening of bids
03.01.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ľuboš Chorvat
lubos.chorvat@minv.sk
+421 961205309

Documents