Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 13:08

Tender card #MSÚTN-UP-VO/2022/42854/139672/AdJ
Výpočtová technika pre CKKP Hviezda a Kamerový a wifi systém Hviezda

Information

ID of tender
35736
Name of content of tender
Výpočtová technika pre CKKP Hviezda a Kamerový a wifi systém Hviezda
Tender ref. no.
MSÚTN-UP-VO/2022/42854/139672/AdJ
EU journal ref. no.
2022/S 243-698031 z dňa 16.12.2022
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
240 653,32 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
30213100-6 - Portable computers
30213200-7 - Tablet computer
30230000-0 - Computer-related equipment
30213300-8 - Desktop computer
30231000-7 - Computer screens and consoles
32324000-0 - Televisions
32342000-2 - Loudspeakers
32342100-3 - Headphones
30237460-1 - Computer keyboards
30237410-6 - Computer mouse
32250000-0 - Mobile telephones
48000000-8 - Software package and information systems
30232100-5 - Printers and plotters
35125300-2 - Security cameras
32333100-7 - Video recorders
32420000-3 - Network equipment
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky „ Výpočtová technika pre CKKP Hviezda a Kamerový a wifi system Hviezda“ je dodanie tovarov a to v zmysle výkazov výmer, ktoré tvoria prílohu týchto súťažných podkladov.Výkazy výmer pozostávajú z vybavenia výpočtovej techniky a kamerového a wifi systému.

Výpočtová technika pre vybavenie CKKP Hviezda pozostáva z vybavenia počítačov, monitorov, laptopov, dátových úložísk, periférii, tabletov, zariadení pre virtuálnu realitu, záložných zdrojov a softwaru pre profesionálnu prácu v kreatívnom priemysle.

Kamerový a wifi systém Hviezda obsahuje IP kamery, kabeláž, centrálne úložisko dát, rackove skrine, pasívne a aktívne sieťové prvky – router, switche, acces pointy (prístupové body), koordinátory, montáž a drobné príslušenstvo.

Zákazka je rozdelená na 2 samostatné časti:

1. časť zákazky – „Výpočtová technika pre vybavenie CKKP Hviezda“ – dodanie tovaru
2. časť zákazky – „Kamerový a wifi systém Hviezda“ – dodanie tovaru

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.01.2023 13:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
17.01.2023 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Jessica Júlia Adašková
jessica.adaskova@trencin.sk
+421 902911221

Documents

1. časť zákazky – „Výpočtová technika pre vybavenie CKKP Hviezda“

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
208 593,94 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

2. časť zákazky – „Kamerový a wifi systém Hviezda“

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
32 059,38 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract