Status: Completed

Server time: 05.12.2022 22:22

Tender card #1540/2019
DSS Kaštieľ - Zmena existujúcej stavby školy prestavbou a prístavbou na zariadenie pre seniorov

Information

ID of tender
3581
Name of content of tender
DSS Kaštieľ - Zmena existujúcej stavby školy prestavbou a prístavbou na zariadenie pre seniorov
Tender ref. no.
1540/2019
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 092 546,42 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45215000-7 - Construction work for buildings relating to health and social services, for crematoriums and public conveniences
45215200-9 - Construction work for social services buildings
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom je realizácia diela „Zmena existujúcej stavby školy prestavbou a prístavbou na zariadenie pre seniorov“ v zmysle projektovej dokumentácie.
Miesto realizácie projektu : budova školy Žiar nad Hronom, Ul. SNP 1247/16 A, 965 19 Žiar nad Hronom
Predmetom úprav sú v podstate všetky stavebné časti, hlavne všetky fasádne steny, strecha, ako aj vnútorné deliace konštrukcie a celková dispozícia. Zásadný tvar a veľkosť objektu sa nemení. Prístavby bude tvoriť hlavne zimná záhrada s terasou a vstupom v prednej časti, ako aj mohutná bezbariérová rampa v zadnej časti budovy. Ide aj o zateplenie všetkých exteriérových stien, zateplenie strechy, ako aj výmeny všetkých vonkajších aj vnútorných okenných a dverných výplní.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.06.2019 08:00:00
Planned opening of bids
10.06.2019 08:15:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents