Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 14:29

Tender card #RVO/789/2019
REKONŠTRUKCIA FNSP FDR BANSKÁ BYSTRICA

Information

ID of tender
3595
Name of content of tender
REKONŠTRUKCIA FNSP FDR BANSKÁ BYSTRICA
Tender ref. no.
RVO/789/2019
Public tender journal ref. no.
vestník č. 94/2019 z 13.05.2019, 12684-MSP
EU journal ref. no.
2019/S 090-214501 z 10.05.2019
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Construction, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
87 091 110,00 EUR
Main CPV
45215140-0 - Hospital facilities construction work
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
viď súťažné podklady
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácie rekonštrukcie vybraných pavilónov a objektov pozemnej stavby, nachádzajúcej sa v areáli nemocničného zariadenia FNsP. Nemocničné zariadenie FNsP poskytuje zdravotnú starostlivosť vo viacerých prevádzkach s rôznym odborným zameraním, ktoré sú v rámci pozemnej stavby situované do jednotlivých pavilónov a objektov. Predmet zákazky rieši rekonštrukciu blokov areálu (B, B1, B2, C, D1, D2, rádiológia, klinická onkológia, F, Zdroj tepla, Plynová prípojka a rozvody plynu, meranie a regulácia, elektrická požiarna signalizácia, hlasová signalizácia požiaru, štrukturovaná kabeláž, potrubná pošta, výťahy, Záložný zdroj elektrickej energie, medicínske plyny a zdroj chladu (VZT)). Opis, podmienky a požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky tvoria zväzky 3 a 4 súťažných podkladov.
Predmet zákazky sa bude realizovať podľa zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha- t.j. naprojektuj a postav.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
12.09.2019 10:00:00
Planned opening of bids
12.09.2019 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Address
Nám. L.Svobodu 1
Banská Bystrica
975 17, Slovak republic
Process supervisor
Ľubica Bobrová
lbobrova@nspbb.sk
+421 484413240

Documents