Status: Completed

Server time: 03.10.2023 03:30

Tender card #1918
IKT modernizácia učební ZŠ Jilemnického 2 Žiar nad Hronom

Information

ID of tender
3607
Name of content of tender
IKT modernizácia učební ZŠ Jilemnického 2 Žiar nad Hronom
Tender ref. no.
1918
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
30213100-6 - Portable computers
Further CPV
51611000-8 - Installation services of computers
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom modernizácie učební je zabezpečenie nákupu a montáže informačno-technické technológie podľa priloženej špecifikácie

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie
20.05.2019 10:00:00
Planned opening of bids
20.05.2019 10:10:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Iveta Vájová
iveta.vajova@ziar.sk
+421 918838535

Documents