Status: Ongoing

Server time: 21.07.2024 05:49

Tender card #Nr sprawy 18/2022
„Dostawa urządzeń wraz montażem na potrzeby instalacji C.O i C.W.U w budynkach BAS i BO na terenie Oczyszczalni Ścieków w Polkowicach.”

Messages