Status: Ongoing

Server time: 01.10.2023 20:06

Tender card #5/2019
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory

Information

ID of tender
3615
Name of content of tender
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory
Tender ref. no.
5/2019
Public tender journal ref. no.
12948-MST
EU journal ref. no.
2019/S 092-221655
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
338 274,00 EUR
Main CPV
33690000-3 - Various medicinal products
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka predmetu zákazky/ zmluvy: Rádiofarmák a rádionuklidových generátorov, v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia, na obdobie 24 mesiacov. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetky 3 časti, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Vestník č. 96/2019, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania č. 12948-MST, zverejnené dňa 15.05.2019

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.06.2019 10:00:00
Planned opening of bids
10.06.2019 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Address
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
042 53, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Michaela Pitoňáková
pitonakova@inmm.sk
+421 556118333

Documents

1. časť Gáliový (68Ge/68Ga) rádionuklidový generátor

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
330 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33690000-3 - Various medicinal products
Outcome of tender
One-off Contract

2. časť Koloidná suspenzia (90Y)ytria pre lokálnu injekčnú aplikáciu

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
594,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33690000-3 - Various medicinal products
Outcome of tender
One-off Contract

3. časť Kit pre prípravu injekcie 99mTc označenej protilátky proti granulocytom

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
7 680,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33690000-3 - Various medicinal products
Outcome of tender
One-off Contract