Status: Ongoing

Server time: 18.06.2024 13:37

Tender card #R1-9/37/2018
Rekonštrukcia IV.Chirurgickej kliniky LF UK a UNB Nemocnica Ružinov

Information

ID of tender
362
Name of content of tender
Rekonštrukcia IV.Chirurgickej kliniky LF UK a UNB Nemocnica Ružinov
Tender ref. no.
R1-9/37/2018
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
147 000,00 EUR
Main CPV
45215130-7 - Clinic construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom je rekonštrukcia, stavebné úpravy stávajúcich priestorov na 6. poschodí strana A a strana B lôžkovej časti za účelom zlepšenia hygienicko-prevádzkového štandardu lôžkových oddelení. Ide o kompletnú rekonštrukciu soc. zariadení (kúpeľne na izbách pacientov, spoločné kúpeľne, kúpeľňa na izbe JIS), čistiacich miestností, prevádzkových miestností, a to najmä výmena obkladov, dlažieb, sanity, vrátane výmeny rozvodov studenej vody (SV) teplej vody (TÚV), kanalizácie od stúpačky, výmena jestvujúcich podhľadov, svietidiel a koncových prvkov (chodba, stanovište sestier, soc. zariadenia, prevádzkové miestnosti) vrátane elektroinštalácie od rozvádzača vrátane vyhotovenia a dodania revíznej správy, výmena podlahových krytín na chodbách, izbách pacientov, vrátane elektrostaticky vodivej podlahovej krytiny s dodaním revíznej správy. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je kompletná demontáž, búracie práce jestvujúcich zariadení, sanity, obkladov, dlažieb, atď., vnútro stavenisková doprava vrátane vyloženia, odvoz a ekologická likvidácia odpadu, čistenie priestorov od stavebnej činnosti a ostatné s tým súvisiace práce, v priestoroch Nemocnice Ružinov podľa špecifikácie a podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Rekonštrukcia IV:Chirurgickej kliniky LF UK a UNB Nemocnica Ružinov
12.03.2018 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Jiří Zlámal
zlamal@unb.sk
+421 905369890

Documents