Status: Ongoing

Server time: 21.03.2023 14:34

DPS card #7952/2022
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2023-24

Message detail #347207

Delivery date and time
13.01.2023 09:57:56
From
Univerzita Komenského v Bratislave
To
All
Type
Other
Subject
Korigendum (zverejnené znenie)

Dobrý deň,

verejný obstarávateľ si Vám dovoľuje oznámiť, že v časti Dokumenty uverejnil správne znenie korigenda k oznámeniu o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené aj vo vestníkoch.

Pôvodné znenie nebolo zverejnené pre chybu (vyplnený riadok navyše v bode VII.1.2) Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení). Uvedená skutočnosť nemá žiadny vplyv na nahradený text oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.S pozdravom

Martin Dufala