Status: Ongoing

Server time: 30.11.2023 22:54

DPS card #7952/2022
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2023-24

Information

ID of tender
36296
Name of content of tender
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2023-24
Tender ref. no.
7952/2022
Public tender journal ref. no.
51422 - MUT
EU journal ref. no.
2022/S 250-732375
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
3 132 031,12 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
32200000-5 - Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television
32300000-6 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
32500000-8 - Telecommunications equipment and supplies
48820000-2 - Servers
32420000-3 - Network equipment
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávanie informačných a komunikačných technológií bežne dostupných na trhu pre Univerzitu Komenského v Bratislave.
Ide najmä o dodávanie
- počítačov, notebookov a príslušenstva
- tlačiarní, scanovacích zariadení a príslušenstva
- zariadení na hlasovú a dátovú komunikáciu a ich príslušenstva
- serverov a príslušenstva
- IKT periférií a ich príslušenstva
- audiovizuálnej a prezentačnej techniky a príslušenstva
- náhradných dielov na IKT zariadenia
- sieťových zaridení.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
31.01.2023 12:00:00
Planned opening of requests
31.01.2023 12:10:00
Doba trvania DNS
14.02.2025 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Martin Dufala
martin.dufala@uniba.sk
+421 290109617
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Tenders