Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 17:10

Tender card #FNTN-2023-01-NZ-diagnostika_prenajom
Dodávka diagnostických súprav a spotrebného materiálu pre biochemické (aj ISE) a imunochemické laboratórne vyšetrenia vrátane prenájmu automatických analytických systémov

Information

ID of tender
36383
Name of content of tender
Dodávka diagnostických súprav a spotrebného materiálu pre biochemické (aj ISE) a imunochemické laboratórne vyšetrenia vrátane prenájmu automatických analytických systémov
Tender ref. no.
FNTN-2023-01-NZ-diagnostika_prenajom
Public tender journal ref. no.
11167 - MST
EU journal ref. no.
2023/S 050-148276
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
2 863 890,30 EUR
Main CPV
33141625-7 - Diagnostic kits
Further CPV
33124100-6 - Diagnostic devices
38434500-1 - Biochemical analysers
51430000-5 - Installation services of laboratory equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmetom zákazky je komplexná dodávka tovaru - Dodávka diagnostických súprav a spotrebného materiálu pre biochemické (aj ISE) a imunochemické laboratórne vyšetrenia vrátane prenájmu automatických analytických systémov, vrátane súvisiacich služieb, pričom rozdelenie zákazky na časti nie je možné z dôvodu, že sa jedná o jeden logický celok. Rozdelenie predmetu zákazky na časti taktiež nie je možné z dôvodu požiadaviek na vzájomnú kompatibilitu analytických systémov s diagnostickými súpravami a spotrebným materiálom.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je Dodávka diagnostických súprav a spotrebného materiálu pre biochemické (aj ISE) a imunochemické laboratórne vyšetrenia vrátane prenájmu automatických analytických systémov.
2 samostatne pracujúce, ale totožné analytické modulárne systémy (100% zastupiteľnosť v prípade poruchy jedného systému).
Systém zložený z predanalytického/postanalytického, biochemického (+ISE) a imunochemického modulu, ktoré budú integrované do jednej automatizovanej jednotky.
Doba prenájmu: 6 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.09.2023 09:00:00
Planned opening of bids
08.09.2023 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michal Plesník
michal.plesnik@fntn.sk
+421 326566838

Documents