Status: Ongoing

Server time: 02.04.2023 14:55

DPS card #TSB-DNS-2023/01
Elektromontážne práce - verejné osvetlenie

Information

ID of tender
36418
Name of content of tender
Elektromontážne práce - verejné osvetlenie
Tender ref. no.
TSB-DNS-2023/01
Public tender journal ref. no.
7378 - MUP
EU journal ref. no.
2023/S 033-095255
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Construction
Estimated value
15 000 000,00 EUR
Main CPV
45300000-0 - Building installation work
Further CPV
45100000-8 - Site preparation work
44300000-3 - Cable, wire and related products
31000000-6 - Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie DNS v rozsahu oddielu (XX000000-Y - 31 – Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie; - 32 – Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia), skupiny (XXX00000-Y - 451 – Príprava staveniska; - 453 – Stavebno–inštalačné práce; - 443 – Káble, drôty a súvisiace výrobky) a triedy (XXXX0000-Y - 4531 – Elektroinštalačné práce; 4523 – Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľniciach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch). DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác v podmienkach verejného obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných
na trhu, konkrétne elektroinštalačných a elektromontážnych prác najmä (nie však výlučne) na verejnom osvetlení Hlavného mesta SR Bratislava a súvisiacich prác. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
14.03.2023 13:00:00
Planned opening of requests
14.03.2023 13:01:00

Promoter

Subject's name
Technické siete Bratislava, a.s.
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava
814 99, Slovak republic
Process supervisor
Zuzana Jamnická
zuzana.jamnicka@tsb.sk
+421 903470900

Documents