Status: Ongoing

Server time: 29.11.2023 03:45

DPS card #SE-VO-2023/001
DNS - Nabíjacie stanice automobilov na elektrický pohon a súvisiace elektrotechnické zariadenia

Information

ID of tender
36489
Name of content of tender
DNS - Nabíjacie stanice automobilov na elektrický pohon a súvisiace elektrotechnické zariadenia
Tender ref. no.
SE-VO-2023/001
EU journal ref. no.
2023/S 010-021778
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
3 000 000,00 EUR
Main CPV
31600000-2 - Electrical equipment and apparatus
Further CPV
31680000-6 - Electrical supplies and accessories
31681500-8 - Rechargers
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie DNS na zadávanie zákaziek na dodanie elektrických zariadení a prístrojov, ktoré sú bežne dostupné na trhu, a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania (ďalej ako „CPV“) v rozsahu skupiny 316 (Elektrické zariadenia a prístroje).
Konkrétne sa DNS zriaďuje za účelom nákupu nabíjacích staníc typu AC a DC pre nabíjanie automobilov na elektrický pohon a nákupu súvisiacich elektrických zariadení a príslušenstva.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
10.02.2023 10:00:00
Planned opening of requests
10.02.2023 10:05:00
Doba trvania DNS
27.02.2027 11:45:00

Centralised procurement

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Matej Sliška
matej.sliska@minv.sk
+421 250944311
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Documents

Tenders