Status: Ongoing

Server time: 03.06.2023 10:03

DPS card #DNS12023
DNS na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2023, 2024, 2025 a 2026

Information

ID of tender
36499
Name of content of tender
DNS na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2023, 2024, 2025 a 2026
Tender ref. no.
DNS12023
EU journal ref. no.
2023/S 008-017591
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
09123000-7 - Natural gas
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Verejný obstarávateľ zriaďuje toto DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie elektriny a zemného plynu pre dodávky počas najbližších 4 rokov. Plnenia na základe tohto DNS budú realizované v Košickom kraji.

DNS je rozdelené na dve kategórie:
1. Nákupy elektriny
2. Nákupy plynu

Keďže ceny elektriny a plynu sú na trhu momentálne nepredvídateľné, PHZ verejný obstarávateľ vyjadruje množstvom (nie hodnotou).
Predpokladaná spotreba elektriny pre najbližších 48 mesiacov: 25 146,00 MWh.
Predpokladaná spotreba plynu pre najbližších 48 mesiacov: 6 134,00 MWh.
Celková PHZ za celé DNS: 31 280,00 MWh.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
06.02.2023 10:00:00
Planned opening of requests
06.02.2023 10:05:00
Lehota na doručovanie žiadostí po zriadení DNS
Unlimited

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Address
Šrobárova 2
Košice
041 80, Slovak republic
Process supervisor
Marcela Turčanová, Lucia Kohútková
lucia.kohutkova@apuen.sk
+421 911889974
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1036

Documents

Nákup elektriny

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract

Nákup plynu

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Tenders