Status: Ongoing

Server time: 21.09.2023 18:59

Tender card #07/2019_Podolínec
Vybavenie odborných učební - ZŠ s MŠ Podolínec

Information

ID of tender
3650
Name of content of tender
Vybavenie odborných učební - ZŠ s MŠ Podolínec
Tender ref. no.
07/2019_Podolínec
Public tender journal ref. no.
95/2019-14.05.2019, 12844-WYT
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Estimated value
93 162,07 EUR
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,
rozdelená na 4 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu:
Časť 1: Didaktické pomôcky
Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT
Časť 3: Interiérové vybavenie – nábytok
Časť 4: Didaktické pomôcky – knižničný fond

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.05.2019 09:00:00
Planned opening of bids
28.05.2019 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Podolínec
Address
Námestie Mariánske 3
Podolínec
06503, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Simona Balážová
balazova@arrpsk.sk
+421 905298554
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6188

Documents

Časť 1: Didaktické pomôcky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
33 701,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2: Technické a technologické vybavenie – IKT

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
12 821,42 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3: Interiérové vybavenie – nábytok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
21 127,40 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 4: Didaktické pomôcky – knižničný fond

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
25 512,25 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
22111000-1 - School books
Outcome of tender
One-off Contract