Status: Cancelled

Server time: 03.03.2024 02:21

DPS tender card #198-2022
Výzva č. 12 Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel - II. kategória

Information

ID of tender
36524
Name of content of tender
Výzva č. 12 Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel - II. kategória
Tender ref. no.
198-2022
Public tender journal ref. no.
265/2021
EU journal ref. no.
2021/S 220-576635
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
34300000-0 - Parts and accessories for vehicles and their engines
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie náhradných dielov II. Kategórie tovarov pre podvozky nákladných motorových vozidiel.
Podrobný zoznam náhradných dielov tvorí Prílohu č. 1 – Technická špecifikácia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.01.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Address
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

Documents