Status: Completed

Server time: 06.06.2020 09:37

Tender card #4129/2019
Bývalá ZŠ Gagarinova - MaR a termostatizácia

Information

ID of tender
3671
Name of content of tender
Bývalá ZŠ Gagarinova - MaR a termostatizácia
Tender ref. no.
4129/2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
34 414,94 EUR
Main CPV
45331100-7 - Central-heating installation work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je riešenie hydraulického vyregulovania vykurovacieho systému objektu bývalej ZŠ na ul. Gagarinova v Topoľčanoch a nutných úprav v strojovni ÚK a to:
- výmenou všetkých radiátorových armatúr za radiátorové ventily a radiátorové spojky s prednastavením
- nastavením predpísaných hodnôt na radiátorových ventiloch a radiátorových spojkách
- demontážou pôvodných teplovodných konvektorov a osadením vykurovacích telies, doplnením navrhovaných telies, úpravou potrubí
- v strojovni ÚK hlavného objektu demontážou celého vybavenia strojovne (rozdelovač ÚK, zberač ÚK a rozvody vykurovacích vetiev) a nahradením združeným rozdelovačom
Presnejšie rozdelenie prác – viď PD a výkaz výmer.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Bývalá ZŠ Gagarinova - MaR a termostatizácia
24.05.2019 11:00:00
Planned opening of bids
24.05.2019 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Topoľčany
Address
Nám. M.R. Štefánika 1
Topoľčany
95501, Slovak republic
Process supervisor
Bc. Martina Kukučková
martina.kukuckova@topolcany.sk
+421 385340360
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4623

Documents