Status: Ongoing

Server time: 05.10.2023 04:02

DPS card #MAR 3/2023
DNS Architektonické a inžinierske služby

Message detail #393842

Delivery date and time
09.05.2023 15:00:17
From
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
To
All
Type
Other
Subject
žiadosť o indikatívnu CP - oporný múr Lamač

Dobrý deň,

týmto Vás chceme požiadať o zaslanie indikatívnej cenovej ponuky, ktorá bude slúžiť pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ). 

Ide o žiadosť o indikatívnu cenovú ponuku na pripravovanú zákazku „Oporný múr - cintorín Lamač, BA“.

Podklady, fotografie a podrobnejšie informácie zasielame v prílohe tejto správy.


Termín obhliadky: 15.05.2023 o 10:00 hod po predchádzajúcom telefonickom dohovore s kontaktnou osobou:

Ing. Jana Hronská, tel.:  0948 656 785, e-mail: jana.hronska@marianum.sk


Indikatívnu cenovú ponuku Vás poprosíme zaslať do 19.05.2023.

Ďakujem a zostávam s pozdravom.

Varečková