Status: Ongoing

Server time: 02.10.2023 23:22

DPS card #MAR 3/2023
DNS Architektonické a inžinierske služby

Information

ID of tender
36839
Name of content of tender
DNS Architektonické a inžinierske služby
Tender ref. no.
MAR 3/2023
Public tender journal ref. no.
3501 - MUS Vestník č. 21/2023 - 30.01.2023
EU journal ref. no.
2023/S 020-052651
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Services
Estimated value
250 000,00 EUR
Main CPV
71250000-5 - Architectural, engineering and surveying services
Further CPV
71240000-2 - Architectural, engineering and planning services
71322100-2 - Quantity surveying services for civil engineering works
71520000-9 - Construction supervision services
71300000-1 - Engineering services
71242000-6 - Project and design preparation, estimation of costs
71351200-5 - Geological and geophysical consultancy services
71351730-9 - Geological prospecting services
71355200-3 - Ordnance surveying
71319000-7 - Expert witness services
71330000-0 - Miscellaneous engineering services
71351000-3 - Geological, geophysical and other scientific prospecting services
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa architektonických a inžinierskych služieb bežne dostupných na trhu, v rámci DNS sa budú priebežne realizovať jednotlivé zákazky. DNS je zriadený na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

DNS je rozdelený do kategórií:
1. kategória Architektonické, stavebné a inžinierske služby, projektovanie, autorský dozor
2. kategória Inžinierske služby, projektovanie
3.kategória Stavebný dozor
4. kategória Geologické a hydrogeologické služby
5. kategória Geografické a topografické služby
6. kategória Služby znalcov
7. kategória Inžinierska činnosť

Notes

Verejný obstarávateľ zvolil DNS ako otvorený a transparentný systém, z dôvodu potreby realizácie opakovaných architektonických a inžinierskych služieb. Nakoľko sa rozpočet verejného obstarávateľa, podľa aktuálnych potrieb, v priebehu kalendárneho roku mení, nedokáže verejný obstarávateľ iným postupom zabezpečiť dodržanie ustanovení ZVO o účelovom delení zákazky. Verejný obstarávateľ bude transparentne zverejňovať jednotlivé výzvy v rámci DNS podľa aktuálnych potrieb a možností rozpočtu. Otázku bežnej dostupnosti sa verejný obstarávateľ snaží riešiť zverejnením kompletnej podkladovej dokumentácie, otvorenou komunikáciou a umožnením obhliadky miesta plnenia v rámci jednotlivých výziev.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
27.02.2023 10:00:00
Planned opening of requests
27.02.2023 10:15:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
26.02.2027 15:00:00

Promoter

Subject's name
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Address
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovak republic
Process supervisor
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Documents

1. kategória Architektonické, stavebné a inžinierske služby, projektovanie, autorský dozor

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
71250000-5 - Architectural, engineering and surveying services
Further CPV
71322100-2 - Quantity surveying services for civil engineering works

2. kategória Inžinierske služby, projektovanie,

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
71300000-1 - Engineering services
Further CPV
71242000-6 - Project and design preparation, estimation of costs
71322100-2 - Quantity surveying services for civil engineering works

3.kategória Stavebný dozor

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
71520000-9 - Construction supervision services

4. kategória Geologické a hydrogeologické služby

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
71351200-5 - Geological and geophysical consultancy services
Further CPV
71351730-9 - Geological prospecting services
71351000-3 - Geological, geophysical and other scientific prospecting services

5. kategória Geografické a topografické služby

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
71355200-3 - Ordnance surveying
Further CPV
71330000-0 - Miscellaneous engineering services

6. kategória Služby znalcov

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
71319000-7 - Expert witness services

7.kategória Inžinierske činnosti

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
71311100-2 - Civil engineering support services

Tenders