Status: Ongoing

Server time: 23.09.2023 16:56

DPS card #MAR 3/2023
DNS Architektonické a inžinierske služby

Message detail #403842

Delivery date and time
31.05.2023 08:38:06
From
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
To
All
Type
Other
Subject
Žiadosť o indikatívnu cenovú ponuku - Ivánska cesta

Dobrý deň,

týmto Vás chceme požiadať o zaslanie indikatívnej cenovej ponuky, ktorá bude slúžiť pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ).Chceme Vás zároveň požiadať aj o definovanie zložiek ceny, vrátane jednotkových cien.

Ide o  žiadosť o indikatívnu cenovú ponuku na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a zabezpečenie inžinierskej činnosti k akcii : "Vybudovanie vodovodnej prípojky - Ivánska cesta, BA"

Podklady a podrobnejšie informácie zasielame v prílohe tejto správy.

Indikatívnu cenovú ponuku Vás prosíme zaslať do 12.06.2023 do 10:00 hod.

Ďakujem a zostávam s pozdravom. 

Varečková