Status: Ongoing

Server time: 02.04.2023 13:56

DPS card #MAR 4/2023
DNS Poskytovanie deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných služieb

Information

ID of tender
36853
Name of content of tender
DNS Poskytovanie deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných služieb
Tender ref. no.
MAR 4/2023
Public tender journal ref. no.
4981 - MUS, V.č. 26/2023 - 06.02.2023
EU journal ref. no.
2023/S 025-070275
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods, Services
Estimated value
250 000,00 EUR
Main CPV
90923000-3 - Rat-disinfestation services
Further CPV
90921000-9 - Disinfecting and exterminating services
85142300-9 - Hygiene services
90524300-9 - Removal services of biological waste
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných služieb bežne dostupných na trhu na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.
Verejný obstarávateľ predpokladá pravidelné zverejňovanie výziev na 6 mesačnej báze a nepravidelné zverejňovanie mimoriadnych výziev podľa aktuálnych potrieb.
Verejný obstarávateľ môže navrhovať pri predkladaní výziev aj skrátené konanie. Každý zaregistrovaný uchádzač bude mať právo na namietnutie skráteného konania.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
06.03.2023 10:00:00
Planned opening of requests
06.03.2023 10:15:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
05.03.2027 15:00:00

Promoter

Subject's name
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Address
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovak republic
Process supervisor
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Documents