Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 18:08

Tender card #FNsP FDR/RVO/263/2023
Chirurgické sety vrátane súvisiacich služieb

Information

ID of tender
36867
Name of content of tender
Chirurgické sety vrátane súvisiacich služieb
Tender ref. no.
FNsP FDR/RVO/263/2023
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 18/2023 - 26.01.2023, 2561 - MST
EU journal ref. no.
2023/S 018-051417
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
648 147,85 EUR
Main CPV
33162200-5 - Operating-theatre instruments
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú: Chirurgické sety vrátane súvisiacich služieb nevyhnutné k operatíve Oddelenia centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie a Oddelenia zákrokových sál a robotickej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Predmet zákazky je rozdelený na 22 častí v závislosti od účelu použitia v operatíve v nasledovnom rozsahu:

• Časť č. 1: Sada chirurgických nástrojov určená k extirpácii vrátane súvisiacich služieb (3 kompletné sety),
• Časť č. 2: Sada chirurgických nástrojov určená k robotickej operatíve vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set),
• Časť č. 3: Sada chirurgických nástrojov určená k operácii šliach vrátane súvisiacich služieb (3 kompletné sety),
• Časť č. 4: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám tváre vrátane súvisiacich služieb (3 kompletné sety),
• Časť č. 5: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám prostaty vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set),
• Časť č. 6: Sada chirurgických nástrojov určená ku špeciálnym operačným zákrokom vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set),
• Časť č. 7: Sada chirurgických nástrojov určená k venter operáciám vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set),
• Časť č. 8: Sada chirurgických nástrojov určená k cievnym operačným zákrokom vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set),
• Časť č. 9: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám: pruhu /hernie/, slepého čreva /apendektómia/ a prsníka /čiastočné, prípadne úplné odstránenie prsníka/ vrátane súvisiacich služieb (6 kompletných setov),
• Časť č. 10: Sada nástrojov určená k operáciám orgánov dutiny brušnej /bránice, žalúdka, čriev, pečene, sleziny, podžalúdkovej žľazy, lymfatickému systému/ klasickým prístupom/ (6 kompletných setov nástrojov, 12 kompletných setov kontajnerov),
• Časť č. 11: Sada retraktora kompatibilná s používaným systémom MEDIFLEX určená k operačným výkonom v dutine brušnej vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set),
• Časť č. 12: Sada náhradných chirurgických nástrojov vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set),
• Časť č. 13: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám v dutine hrudnej - pľúc, otvoreným operačným prístupom vrátane súvisiacich služieb (2 kompletné sety nástrojov, 4 kompletné sety kontajnerov),
• Časť č. 14: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám v dutine hrudnej - pľúc, bránice, miniinvazívnym thorakoskopickým operačným prístupom vrátane súvisiacich služieb (2 kompletné sety nástrojov, 4 kompletné sety kontajnerov),
• Časť č. 15: Sada základných chirurgických nástrojov určená k operáciám oka vrátane súvisiacich služieb (2 kompletné sety),
• Časť č. 16: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám vylučovacieho systému miniinvazívnym laparoskopickým operačným prístupom vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set nástrojov, 2 kompletné sety kontajnerov),
• Časť č. 17: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám pečene a žlčových ciest miniinvazívnym laparoskopickým prístupom vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set nástrojov, 2 kompletné sety kontajnerov),
• Časť č. 18: Sada chirurgických nástrojov určená k rekonštrukčným operáciám mäkkých častí tváre pre nádorové procesy vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set),
• Časť č. 19: Sada náhradných chirurgických nástrojov k rekonštrukčným operáciám mäkkých častí tváre pre nádorové procesy vrátane súvisiacich služieb /doplnenie existujúceho setu/ (1 kompletný set),
• Časť č. 20: Sada základných chirurgických nástrojov určená k operáciám v dutine brušnej, pri akútnej zmene operačného prístupu laparoskopického na laparotomický vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set),
• Časť č. 21: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám bedrového a kolenného kĺbu vrátane súvisiacich služieb (4 kompletné sety),
• Časť č. 22: Sada spinálneho retraktora určená k operáciám lumbálnej chrbtice vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set)

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
27.02.2023 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
27.02.2023 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Address
Nám. L.Svobodu 1
Banská Bystrica
975 17, Slovak republic
Process supervisor
Anna Špitálska
aspitalska@nspbb.sk
+421 484413240

Documents

Časť č. 1: Sada chirurgických nástrojov určená k extirpácii vrátane súvisiacich služieb (3 kompletné sety)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
12 036,81 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
33162200-5 - Operating-theatre instruments
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 2: Sada chirurgických nástrojov určená k robotickej operatíve vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
19 889,60 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
33162200-5 - Operating-theatre instruments
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 3: Sada chirurgických nástrojov určená k operácii šliach vrátane súvisiacich služieb (3 kompletné sety)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
17 539,14 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
33162200-5 - Operating-theatre instruments
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 4: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám tváre vrátane súvisiacich služieb (3 kompletné sety)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
11 500,17 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
33162200-5 - Operating-theatre instruments
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 5: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám prostaty vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 309,05 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
33162200-5 - Operating-theatre instruments
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 6: Sada chirurgických nástrojov určená ku špeciálnym operačným zákrokom vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
17 072,17 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
33162200-5 - Operating-theatre instruments
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 7: Sada chirurgických nástrojov určená k venter operáciám vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
6 691,07 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
33162200-5 - Operating-theatre instruments
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 8: Sada chirurgických nástrojov určená k cievnym operačným zákrokom vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
7 306,14 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
33162200-5 - Operating-theatre instruments
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 9: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám: pruhu /hernie/, slepého čreva /apendektómia/ a prsníka /čiastočné, prípadne úplné odstránenie prsníka/ vrátane súvisiacich služieb (6 kompletných setov)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
40 566,60 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
33162200-5 - Operating-theatre instruments
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 10: Sada nástrojov určená k operáciám orgánov dutiny brušnej /bránice, žalúdka, čriev, pečene, sleziny, podžalúdkovej žľazy, lymfatickému systému/ klasickým prístupom/ vrátane súvisiacich služieb (6 kompletných setov nástrojov, 12 kompletných set

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
110 900,28 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
33162200-5 - Operating-theatre instruments
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 11: Sada retraktora kompatibilná s používaným systémom MEDIFLEX určená k operačným výkonom v dutine brušnej vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
21 086,82 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
33162200-5 - Operating-theatre instruments
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 12: Sada náhradných chirurgických nástrojov vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
89 493,18 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
33162200-5 - Operating-theatre instruments
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 13: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám v dutine hrudnej - pľúc, otvoreným operačným prístupom vrátane súvisiacich služieb (2 kompletné sety nástrojov, 4 kompletné sety kontajnerov)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
46 219,66 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
33162200-5 - Operating-theatre instruments
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 14: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám v dutine hrudnej - pľúc, bránice, miniinvazívnym thorakoskopickým operačným prístupom vrátane súvisiacich služieb (2 kompletné sety nástrojov, 4 kompletné sety kontajnerov)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
59 412,86 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
33162200-5 - Operating-theatre instruments
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 15: Sada základných chirurgických nástrojov určená k operáciám oka vrátane súvisiacich služieb (2 kompletné sety)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
20 652,08 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
33162200-5 - Operating-theatre instruments
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 16: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám vylučovacieho systému miniinvazívnym laparoskopickým operačným prístupom vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set nástrojov, 2 kompletné sety kontajnerov)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
39 497,30 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
33162200-5 - Operating-theatre instruments
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 17: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám pečene a žlčových ciest miniinvazívnym laparoskopickým prístupom vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set nástrojov, 2 kompletné sety kontajnerov)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
45 126,80 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
33162200-5 - Operating-theatre instruments
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 18: Sada chirurgických nástrojov určená k rekonštrukčným operáciám mäkkých častí tváre pre nádorové procesy vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
13 563,85 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
33162200-5 - Operating-theatre instruments
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 19: Sada náhradných chirurgických nástrojov k rekonštrukčným operáciám mäkkých častí tváre pre nádorové procesy vrátane súvisiacich služieb /doplnenie existujúceho setu/ (1 kompletný set)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 647,45 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
33162200-5 - Operating-theatre instruments
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 20: Sada základných chirurgických nástrojov určená k operáciám v dutine brušnej, pri akútnej zmene operačného prístupu laparoskopického na laparotomický vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
11 589,57 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
33162200-5 - Operating-theatre instruments
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 21: Sada chirurgických nástrojov určená k operáciám bedrového a kolenného kĺbu vrátane súvisiacich služieb (4 kompletné sety)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
33 607,48 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
33162200-5 - Operating-theatre instruments
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 22: Sada spinálneho retraktora určená k operáciám lumbálnej chrbtice vrátane súvisiacich služieb (1 kompletný set)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
16 439,77 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
33162200-5 - Operating-theatre instruments
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract