Status: Ongoing

Server time: 03.10.2023 00:19

DPS card #MAR 5/2023
DNS Výroba a dodanie informačných tabúl, výroba a inštalácia polepov, špecializované tlačiarenské služby v zmysle dizajn manuálu

Information

ID of tender
36873
Name of content of tender
DNS Výroba a dodanie informačných tabúl, výroba a inštalácia polepov, špecializované tlačiarenské služby v zmysle dizajn manuálu
Tender ref. no.
MAR 5/2023
Public tender journal ref. no.
4777 - MUS, V. č. 26/2023 - 06.02.2023
EU journal ref. no.
2023/S 025-073549
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods, Services
Estimated value
250 000,00 EUR
Main CPV
79800000-2 - Printing and related services
Further CPV
30195000-2 - Boards
44174000-0 - Foil
22000000-0 - Printed matter and related products
30199410-7 - Self-adhesive paper
79820000-8 - Services related to printing
79822500-7 - Graphic design services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
45350000-5 - Mechanical installations
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa tlačiarenských a príbuzných služieb , tlačených výrobkov, polepov na vozidlá, informačných tabúl, bežne dostupných na trhu na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
02.03.2023 10:00:00
Planned opening of requests
02.03.2023 10:15:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
01.03.2027 15:00:00

Promoter

Subject's name
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Address
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovak republic
Process supervisor
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Documents