Status: Ongoing

Server time: 21.09.2023 17:32

Tender card #PTK/2023/2
Upgrade angiografického prístroja INNOVA 2100 s príslušenstvom pre arytmologickú implantačnú sálu

Information

ID of tender
36974
Name of content of tender
Upgrade angiografického prístroja INNOVA 2100 s príslušenstvom pre arytmologickú implantačnú sálu
Tender ref. no.
PTK/2023/2
Type of tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of public tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of procurement
Goods, Services
Main CPV
33111720-4 - Angiography devices
Further CPV
51400000-6 - Installation services of medical and surgical equipment
50421000-2 - Repair and maintenance services of medical equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Upgrade angiografického prístroja INNOVA 2100 s príslušenstvom pre arytmologickú implantačnú sálu. Bližšie informácie sú uvedené v dokumente s názvom "Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácií" a v ďalších prílohách.

Notes

1. V prípade záujmu o účasť v PTK, predkladajte ponuky prostredníctvom okna "Ponuky a žiadosti" v sw. JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v sw. JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícií na stiahnutie v okne "Prehľad" v sw. JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej PTK, aby v danej PTK zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
27.01.2023 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Dana Kapáková
dkapakova@vusch.sk
+421 557891625

Documents