Status: Completed

Server time: 03.12.2023 20:58

Tender card #VZMR/SNMZ/III/2/2023
OPRAVA SCHODIŠTĚ STŘELNIČNÍ VĚŽE

Information

ID of tender
37153
Name of content of tender
OPRAVA SCHODIŠTĚ STŘELNIČNÍ VĚŽE
Tender ref. no.
VZMR/SNMZ/III/2/2023
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
523 600,00 Kč
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

OPRAVA SCHODIŠTĚ STŘELNIČNÍ VĚŽE

Brief description of tender or procurement

Jedná se o nové dřevěné schody z tvrdého dřeva, se dvěma podestami, o celkové délce 16 m, postavené na podpůrných dřevěných konstrukčních podpěrách, které jsou chemickými kotvami zavěšeny na obvodovém zdivu Střelniční věže.

Při realizaci musí být dodrženo závazné stanovisko, které je součástí poptávky. Práce musí být ukončeny do 30.4.2023.

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
31.01.2023 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Address
Pontassievská 317/14
Znojmo
669 02, Czech Republic
Process supervisor
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.