Status: Ongoing

Server time: 01.02.2023 16:52

DPS tender card #MAR 17/2021-018
Črepové kvety (na 6 mesiacov)

Information

ID of tender
37171
Name of content of tender
Črepové kvety (na 6 mesiacov)
DPS category
3. Živé dekorácie a črepníkové kvety
Tender ref. no.
MAR 17/2021-018
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
4 756,60 EUR
Main CPV
03121000-5 - Horticultural products
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Dodanie črepníkových kvetov v najvyššej kvalite A1 podľa prílohy č.2 (Technická špecifikácia) na obdobie 6 mesiacov.
Požadujeme odber aj po jednotlivých kusoch, nie iba celé balenie.

Z dôvodu potreby zabezpečenia kvality je každý kvet opísaný katalógovým číslom výrobcu, uvedený opis definuje minimálne parametre výrobku. Obstarávateľ umožňuje aj ekvivalentné výrobky s presným odkazom na výrobcu a parametre ekvivalentného výrobku.

Ekvivalentný výrobok znamená produkt s parametrami, rozmermi a farebnou požiadavkou minimálne v zmysle uvedeného konkrétneho produktu. Navrhnutý ekvivalentný produkt bude posudzovaný v zmysle predloženej technickej špecifikácie.

Požadujeme dodanie vrátane dopravy.

Dodanie: pre potreby kalkulácie ceny – doprava 1x týždenne

Ponukový sortiment črepníkových kvetov sa často mení hlavne podľa sezónnosti, líšia sa často veľkosti kvetináčov a nie je možné zadefinovať presné parametre potreby na dlhšie obdobie.
Verejný obstarávateľ preto volí variantu väčšieho finančného objemu – fixnej čiastky. Fixná čiastka bude čerpaná na základe aktuálnej ponuky a aktuálneho cenníka úspešného uchádzača v čase aktuálnej potreby. Zároveň požadujeme necenenie najčastejšie požadovaných druhov črepníkových kvetov s jasne definovanými parametrami.

Verejný obstarávateľ navrhuje skrátené konanie, ak to niektorému uchádzačovi nevyhovuje, stačí požiadať prostredníctvom komunikácie o predĺženie termínu na predkladanie ponúk.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Objednávka s VOP

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.02.2023 10:00:00
Planned opening of bids
02.02.2023 10:30:00

Promoter

Subject's name
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Address
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Documents