Status: Ongoing

Server time: 23.03.2023 05:35

DPS tender card #CPP OZ Podunajsko výzva č.1
Lesnícke služby - Celoplošná príprava pôdy na roky 2022-2026 (DNS) OZ Podunajsko výzva č.1

Information

ID of tender
37179
Name of content of tender
Lesnícke služby - Celoplošná príprava pôdy na roky 2022-2026 (DNS) OZ Podunajsko výzva č.1
Tender ref. no.
CPP OZ Podunajsko výzva č.1
Public tender journal ref. no.
45282 - MUS Vestník č. 232/2022 - 27.10.2022
EU journal ref. no.
2022/S 207-591331
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
93 402,29 EUR
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") je vykonanie lesníckych služieb na jednotlivých organizačných zložkách OZ verejného obstarávateľa ako je celoplošná príprava pôdy.
Dodávateľ služieb je povinný pri vykonávaní lesníckych služieb v pestovateľskej činnosti dodržiavať Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, ktoré sú súčasťou zmluvy.
Bližší popis technológii je uvedený v Dokumentoch zákazky /výzva+prílohy/.
Ponuku môžu predkladať LEN uchádzači zaradení v DNS v čase vyhlasovania Výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.02.2023 09:00:00
Planned opening of bids
07.02.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Podunajsko
Address
Koháryho 2
Levice
93401, Slovak republic
Process supervisor
Marek Tabernaus
marek.tabernaus@lesy.sk
+421 918334307

Documents