Status: Ongoing

Server time: 01.02.2023 15:54

Tender card #2023/000563
Topoľčany OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti

Information

ID of tender
37184
Name of content of tender
Topoľčany OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti
Tender ref. no.
2023/000563
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
12 593,00 EUR
Main CPV
45216111-5 - Police station construction work
Further CPV
71250000-5 - Architectural, engineering and surveying services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy dvoch susediacich miestností, ktorých cieľom je naplniť nové hygienické podmienky, dosiahnuť nepriezvučnosť spojovacej priečky a pripraviť rozvody energií pre inštaláciu záznamovej technológie pre Špeciálnu výsluchovú miestnosť. Súčasťou sú nové rozvody elektroinštalácie v oboch miestnostiach istené v novom samostatnom rozvádzači. Súčasťou zákazky je aj spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu potrebnom pre ohlásenie stavebných úprav a tiež spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia k odovzdaniu diela.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.02.2023 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Peter Matejovič
peter.matejovic@minv.sk
+421 961305443

Documents