Status: Completed

Server time: 01.02.2023 16:49

Tender card #37188
Obstaranie grafického spracovania informačného letáku a brožúry pre projekt Efektívne pestovateľské postupy konzervačných technológií obrábania pôdy

Information

ID of tender
37188
Name of content of tender
Obstaranie grafického spracovania informačného letáku a brožúry pre projekt Efektívne pestovateľské postupy konzervačných technológií obrábania pôdy
Tender ref. no.
37188
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Services
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je obstaranie grafického spracovania informačného letáku a brožúry pre potreby šírenia informácii, postupov, výsledkov, výstupov z projektu Efektívne pestovateľské postupy konzervačných technológii obrábania pôdy. /predmet zákazky sa bude realizovať v prvej polovici roku 2025/

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.01.2023 23:59:00

Public Promoter

Subject's name
MVL Štefánek, s.r.o.
Address
Hlavná 1
Trenčín
91105, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Miroslav Kňazský
knazska@mvlstefanek.sk
+421 903248926

Documents