Status: Ongoing

Server time: 01.02.2023 16:00

Tender card #37189
Modernizácia technologického vybavenia - Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA - pekárska termoolejová 2-vozíková pec

Information

ID of tender
37189
Name of content of tender
Modernizácia technologického vybavenia - Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA - pekárska termoolejová 2-vozíková pec
Tender ref. no.
37189
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je obstaranie pekárskej termoolejovej 2-vozíkovej pece.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
01.02.2023 20:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA
Address
Martinčeková 48
Varín
013 03, Slovak republic
Process supervisor
Ľuboslav Moravčík
pekarenvarin@gmail.com
+421 0903663503

Documents