Status: Ongoing

Server time: 01.02.2023 16:47

Tender card #338/2023
Motorové vozidlo pre DD a DSS Záhonok, Zvolen

Information

ID of tender
37205
Name of content of tender
Motorové vozidlo pre DD a DSS Záhonok, Zvolen
Tender ref. no.
338/2023
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
15 541,66 EUR
Main CPV
34100000-8 - Motor vehicles
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Dodanie nového 5 miestneho motorového vozidla pre DD a DSS Záhonok, Zvolen. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie na miesto určenia, sprievodná dokumentácia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.02.2023 10:00:00
Planned opening of bids
03.02.2023 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Zvolen)
Address
Záhonok 3205/2
Zvolen
960 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Božena Pohlová
ddadsszv.pohlova@gmail.com
+421 911735555

Documents