Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 02:56

Tender card #965/2022
Vypracovanie statického posudku pre osadenie fotovoltaických panelov

Information

ID of tender
37207
Name of content of tender
Vypracovanie statického posudku pre osadenie fotovoltaických panelov
Tender ref. no.
965/2022
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
0,10 EUR
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je služba Vypracovania statického posudku pre osadenie fotovoltaických panelov pre určené objekty Mesta Žiar nad Hronom .

V mene mesta Žiar nad Hronom si Vás na základe § 6 zákona č. 343/2015 Z.z. dovoľujeme požiadať o zaslanie cenovej ponuky, ktorá bude použitá pre určenie PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY na predmet zákazky s názvom "Vypracovanie statického posudku pre osadenie fotovoltaických panelov", a zároveň na vyhodnotenie zákazky.

Vašu cenovú ponuku pre určenie PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY nám zašlite elektronicky prostredníctvom systému Josephine (po registrácií v systéme Vám bude dostupné potrebné rozhranie) , a to najneskôr do stredy 1.2.2022 do 10:00 hod.

V prípade, ak budete mať k zaslaným podkladom otázky, prosím kontaktujte nás.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
01.02.2023 10:00:00
Planned opening of bids
01.02.2023 10:05:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents