Status: Ongoing

Server time: 01.02.2023 17:44

Tender card #37209
Dojáreň a chladiaca nádrž

Information

ID of tender
37209
Name of content of tender
Dojáreň a chladiaca nádrž
Tender ref. no.
37209
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Príloha č. 1: Návrh dodávaného tovaru – Dojáreň 1
Príloha č. 2: Návrh dodávaného tovaru – Dojáreň 2
Príloha č. 3: Návrh dodávaného tovaru – Meranie pohybovej aktivity
Príloha č. 4: Návrh dodávaného tovaru – Chladiaca nádrž

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.02.2023 16:00:00

Public Promoter

Subject's name
RUPOS, s.r.o.
Address
Ružindol 448
Ružindol
91961, Slovak republic
Process supervisor
Ing Ladislav Vysoký
rupos@rupos.com
+421 910739083

Documents