Status: Completed

Server time: 18.08.2019 01:07

Tender card #ID 222
Rekonštrukcia depozitu a prístavba k depozitu

Information

ID of tender
3729
Name of content of tender
Rekonštrukcia depozitu a prístavba k depozitu
Tender ref. no.
ID 222
Public tender journal ref. no.
12979-WYP dňa 16. 5. 2019.
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
230 592,45 EUR
Main CPV
45210000-2 - Building construction work
Further CPV
45321000-3 - Thermal insulation work
45310000-3 - Electrical installation work
45312000-7 - Alarm system and antenna installation work
45331100-7 - Central-heating installation work
45330000-9 - Plumbing and sanitary works
45400000-1 - Building completion work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – rekonštrukcia depozitu a prístavba k depozitu (súpisné číslo 658, ulica Adyho, Lučenec). Hlavným zámerom je rozšírenie kapacity depozitu, prístavba ďalších priestorov a rekonštrukcia pôvodnej časti budovy - zateplenie obvodového plášťa, výmena výplní otvorov, dispozičné úpravy a vybudovanie nového vstupu s rampou a prekrytím vstupu. Bližší popis je v priloženej projektovej dokumentácii.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
12.06.2019 09:00:00
Planned opening of bids
12.06.2019 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Novohradské múzeum a galéria
Address
Kubínyiho námestie 3
Lučenec
98401, Slovak republic
Process supervisor
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Documents