Status: Ongoing

Server time: 26.02.2024 12:07

Tender card #6/2023
Zastávkové niky na Sídlisku III- 4x

Information

ID of tender
37361
Name of content of tender
Zastávkové niky na Sídlisku III- 4x
Tender ref. no.
6/2023
Public tender journal ref. no.
3598 - WYP, Vestník č. 22/2023 - 31.01.2023
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
350 089,82 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Mesto Prešov pre zvýšenie kvality služieb pre cestujúcich v mestskej hromadnej doprave ako aj zvýšenie atraktivity a
konkurencieschopnosti verejnej dopravy plánuje rekonšktrukciu existujúcich autobusových zastávok MHD, zastávky
Volgogradská a Námestie kráľovnej pokoja, v oboch smeroch. Tieto zastávky sa nachádzajú na Volgogradskej ulici na
sídlisku III. Rekonštrukcia spočíva vo vybudovaní samostatného zastávkového pruhu, osadení označníkov, zastávkových
prístreškov, v realizácii stavebných úprav nástupných plôch zastávok a zastávkových pruhov s vytvorením
bezbariérového prístupu v zmysle platnej legislatívy.
Stavba je členená na nasledujúce objekty:
101-00 Autobusová zastávka "Volgogradská"
102-00 Autobusová zastávka "Námestie kráľovnej pokoja"
601-00 Ochrana káblov VSD
602-00 Preložka trolejového vedenia
620-00 Preložka verejného osvetlenia
Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.02.2023 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
21.02.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Prešov
Address
Hlavná 73
Prešov
08001, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5963

Documents