Status: Completed

Server time: 06.06.2020 09:08

Tender card #4294/2019
ZŠ Škultétyho - oprava spojovacej chodby

Information

ID of tender
3738
Name of content of tender
ZŠ Škultétyho - oprava spojovacej chodby
Tender ref. no.
4294/2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
31 070,17 EUR
Main CPV
45214210-5 - Primary school construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je oprava spojovacej chodby základnej školy pozostávajúca z:
- demontáže žľabov, oplechovania, soklov a odstránenia povlakovej podlahy,
- búrania zasklených stien a vonkajších schodov,
- zhotovenia izolácií proti vode a vlhkosti, nosného muriva, prekladov, stužujúcich vencov a zo zhotovenia vonkajších schodov,
- dodania a montáže strešných sendvičových panelov a klampiarskych výrobkov,
- dodania a montáže výplní otvorov a parapetov,
- dodania a montáže kazetového podhľadu,
- dodania a montáže podlahy a soklov z keramických dlaždíc,
- penetrovania, potiahnutia stien sklotextílnou mriežkou, zo zhotovenia omietok a malieb,
- elektromontáží.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.05.2019 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Topoľčany
Address
Nám. M.R. Štefánika 1
Topoľčany
95501, Slovak republic
Process supervisor
Bc. Martina Kukučková
martina.kukuckova@topolcany.sk
+421 385340360
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4623

Documents