Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 00:12

Tender card #PLSK.01.01.00-00.0096/17-00
Zabezpečenie stravy a ubytovania pre účastníkov spoločného ručného kosenia mechanizačne nedostupných lúk realizované v roku 2019 v rámci projektu „ Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov“ realizovaného v rámci Európ

Information

ID of tender
3740
Name of content of tender
Zabezpečenie stravy a ubytovania pre účastníkov spoločného ručného kosenia mechanizačne nedostupných lúk realizované v roku 2019 v rámci projektu „ Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov“ realizovaného v rámci Európ
Tender ref. no.
PLSK.01.01.00-00.0096/17-00
Type of tender
Zákazka do 5 000 EUR
Type of public tender
Zákazka do 5 000 EUR
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 600,00 EUR
Main CPV
98341000-5 - Accommodation services
Further CPV
55000000-0 - Hotel, restaurant and retail trade services
55520000-1 - Catering services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zabezpečenie stravy a ubytovania pre účastníkov spoločného ručného kosenia mechanizačne nedostupných lúk realizované v dňoch 13.-14.6. 2019 v rámci projektu „ Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov“ realizovaného v rámci Európskeho fondu regiomnálneho rozvoja v programe INTERREG V-A Poľsko –Slovensko 2014-2020.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.05.2019 15:00:00
Planned opening of bids
24.05.2019 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Prešov
Address
Obrancov mieru 6
Prešov
080 01, Slovak republic
Process supervisor
Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612

Documents