Status: Ongoing

Server time: 27.03.2023 16:19

Tender card #664/2023
Zelená stena na objekte MsKC 2023

Information

ID of tender
37496
Name of content of tender
Zelená stena na objekte MsKC 2023
Tender ref. no.
664/2023
Public tender journal ref. no.
4238 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
285 951,07 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
77310000-6 - Planting and maintenance services of green areas
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vybudovanie vertikálnej zelenej steny na budove Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, vrátane systému na zavlažovanie, v súlade s projektovou dokumentáciou diela, zverejnenou v časti dokumenty.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.02.2023 10:00:00
Planned opening of bids
24.02.2023 10:10:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents