Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 00:01

Tender card #05-A2-2019
Výpočtová technika a software

Information

ID of tender
3754
Name of content of tender
Výpočtová technika a software
Tender ref. no.
05-A2-2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
17 500,00 EUR
Main CPV
30213000-5 - Personal computers
Further CPV
30213100-6 - Portable computers
48000000-8 - Software package and information systems
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Nákup a dodanie novej výpočtovej techniky a softwaru v originálnom balení vrátane všetkých nákladov na dopravu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.05.2019 11:00:00
Planned opening of bids
29.05.2019 11:15:00

Public Promoter

Subject's name
Správa mestskej zelene v Košiciach
Address
Rastislavova 79
Košice - mestská časť Juh
04001, Slovak republic
Process supervisor
Marcela Kaduková
kadukova@smsz.sk
+421 557263409

Documents