Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 19:15

Tender card #20786/2019-220
Lesné kolesové traktory

Information

ID of tender
3781
Name of content of tender
Lesné kolesové traktory
Tender ref. no.
20786/2019-220
EU journal ref. no.
2019/S 105-254992
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
309 000,00 EUR
Main CPV
16700000-2 - Tractors
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku dvoch kusov nových lesných kolesových traktorov s príslušenstvom vrátane technických dokladov od traktorov, osvedčení o evidencii vozidla a povinného príslušenstva. Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa súťažných podkladov, t.j. vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku traktora plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a min. 10 l paliva.

Criterion for evaluation of bid
Cost effectiveness especially life-cycle costs
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
01.07.2019 09:00:00
Planned opening of bids
01.07.2019 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Emília Pecníková
emilia.pecnikova@lesy.sk
+421 918444225

Documents