Status: Ongoing

Server time: 20.05.2024 12:21

Tender card #FNTN-2022-11-ŠF-NZ-Monitory VF s CMS
Monitory vitálnych funkcií s centrálnou monitorovacou stanicou

Information

ID of tender
37821
Name of content of tender
Monitory vitálnych funkcií s centrálnou monitorovacou stanicou
Tender ref. no.
FNTN-2022-11-ŠF-NZ-Monitory VF s CMS
Public tender journal ref. no.
07099-MST
EU journal ref. no.
2023/S 031-090380
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
168 100,00 EUR
Main CPV
33195100-4 - Monitors
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmetná zákazka je nastavená účelne a komplexne. Rozdelenie zákazky by predstavovalo riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obtiažne, resp. potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí predstavuje riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Kvôli uvedenému je nutné, aby realizáciu dodávky predmetných zariadení vykonával jeden hospodársky subjekt, ktorý bude zodpovedný za zabezpečenie funkčnosti zariadení.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka tovaru: Monitory vitálnych funkcií s centrálnou monitorovacou stanicou 1 zostava vrátane súvisiacich služieb ako súčasť projektu: Opatrenia na zlepšenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov s diagnózou COVID -19 vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, v rámci výzvy: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie, s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61.
Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - technická špecifikácia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
13.03.2023 09:00:00
Planned opening of bids
13.03.2023 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Miroslav Pitek
miroslav.pitek@fntn.sk
+421 326566560

Documents