Status: Ongoing

Server time: 20.05.2024 10:07

Tender card #FNTN-2023-02-NZ-Anesteziologický prístroj pre MR
Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií pre prostredie magnetickej rezonancie

Information

ID of tender
37854
Name of content of tender
Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií pre prostredie magnetickej rezonancie
Tender ref. no.
FNTN-2023-02-NZ-Anesteziologický prístroj pre MR
Public tender journal ref. no.
10403-MST
EU journal ref. no.
2023/S 047-138510
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
104 504,00 EUR
Main CPV
33172100-7 - Anaesthesia devices
Further CPV
51410000-9 - Installation services of medical equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmetná zákazka je nastavená účelne a komplexne. Predmet zákazky predstavuje jeden ucelený celok pozostávajúci z komplexného, navzájom prepojeného a logicky a funkčne previazaného zariadenia. Kvôli uvedenému je nutné, aby realizáciu dodávky predmetného zariadenia vykonával jeden hospodársky subjekt, ktorý bude zodpovedný za zabezpečenie funkčnosti zariadenia.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka tovaru: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií pre prostredie magnetickej rezonancie 1 ks vrátane súvisiacich služieb.
Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - technická špecifikácia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.04.2023 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
03.04.2023 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Miroslav Pitek
miroslav.pitek@fntn.sk
+421 326566560

Documents