Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 18:54

DPS card #DNS NL 24/2022
Opravy trolejbusov po dopravných nehodách - mimoriadnych udalostiach

Information

ID of tender
37872
Name of content of tender
Opravy trolejbusov po dopravných nehodách - mimoriadnych udalostiach
Tender ref. no.
DNS NL 24/2022
Public tender journal ref. no.
7256-MUS
EU journal ref. no.
2023/S 032-092468
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Services
Estimated value
500 000,00 EUR
Main CPV
50112110-7 - Body-repair services for vehicles
Further CPV
34622300-6 - Trolleybuses
50000000-5 - Repair and maintenance services
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na opravy karosérií, interiéru trolejbusov Škoda 25 Tr, Škoda 30 Tr, Škoda 30 TrDG, Škoda 31 Tr, Škoda 27 Tr, Solaris a Škoda – Solaris 24M po dopravných nehodách - mimoriadnych udalostiach. Súčasťou každej zadanej zákazky v systéme je: obhliadka, diagnostika poškodenia a cenový návrh opravy, vykonanie opravy - vrátane dodania nových náhradných dielov, demontáže a montáže súčastí podliehajúcich oprave, kontrola a preskúšanie opravovaných súčastí, doprava – odvoz a dovoz trolejbusu do a z opravy. Sprievodná dokumentácia k oprave – technologické postupy, dokumentácia k vyhotoveným zvarom a protokoly o skúškach.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
13.03.2023 09:00:00
Planned opening of requests
13.03.2023 09:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí
13.03.2027 00:00:00

Promoter

Subject's name
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Address
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovak republic
Process supervisor
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Documents

Kategória 1 _ Opravy trolejbusov

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
50112110-7 - Body-repair services for vehicles
Further CPV
34622300-6 - Trolleybuses
50000000-5 - Repair and maintenance services

Kategória 2 _ Opravy trolejbusov s oprávnením

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Main CPV
50112110-7 - Body-repair services for vehicles
Further CPV
34622300-6 - Trolleybuses
50000000-5 - Repair and maintenance services

Tenders