Status: Ongoing

Server time: 23.04.2024 19:25

Tender card #35106/2023
„Scénické osvetlenie a mobilný aparát“

Information

ID of tender
37893
Name of content of tender
„Scénické osvetlenie a mobilný aparát“
Tender ref. no.
35106/2023
Public tender journal ref. no.
7376 - MST, Vestník č. 36/2023 - 16.02.2023
EU journal ref. no.
2023/S 033-095748
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
253 498,78 EUR
Main CPV
32321200-1 - Audio-visual equipment
Further CPV
31520000-7 - Lamps and light fittings
31527000-6 - Spotlights
32540000-0 - Switchboards
44321000-6 - Cable
31214100-0 - Switches
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky „Scénické osvetlenie a mobilný aparát“ je dodanie tovarov a to v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
13.03.2023 13:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
13.03.2023 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Daniela Krčová
daniela.krcova@trencin.sk
+421 326504265

Documents