Status: Ongoing

Server time: 14.08.2022 06:19

Tender card #20785/2019-220
Stroje pre lesné škôlky

Information

ID of tender
3797
Name of content of tender
Stroje pre lesné škôlky
Tender ref. no.
20785/2019-220
Public tender journal ref. no.
107/2019- 13718 WYT
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
117 000,00 EUR
Main CPV
16130000-5 - Seeders, planters or transplanters
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku nových strojov pre lesné škôlky (1ks siaci stroj sedemriadkový, 1ks vyorávač sadeníc, 1ks stroj na vysádzanie odrastkov 2 riadkový, 1 ks stroj na vyzdvihovanie sadeníc vrátane technických dokladov od strojov a povinného príslušenstva.

Criterion for evaluation of bid
Cost effectiveness especially life-cycle costs
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2019 09:00:00
Planned opening of bids
19.06.2019 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Emília Pecníková
emilia.pecnikova@lesy.sk
+421 918444225

Documents