Status: Ongoing

Server time: 22.02.2024 06:30

Tender card #ZG.270.3.2.2023
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica w roku 2023 – grodzenia i rozgrodzenia”

Information

ID of tender
38237
Name of content of tender
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica w roku 2023 – grodzenia i rozgrodzenia”
Tender ref. no.
ZG.270.3.2.2023
Type of tender
Próg zamówień do 130 000 ZŁ
Type of public tender
Zamówienie do 130 000 zł
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
418 560,14 PLN
Amount allocated for implementation of tender
429 024,15 PLN
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Warunki zamówienia zostały zawarte w zapytaniu ofertowym

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie papierowej. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – wg załącznika do zapytania ofertowego.
Wartość zamówienia jest kwotą netto zamówienia podstawowego powiększoną o prawo opcji.
Kwota przeznaczona na realizację jest kwotą zamówienia podstawowego brutto.
Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
Pakiet GRODZ2 - grodzenia i rozgrodzenia w obrębie leśnym Zamrzenica;
Pakiet GRODZ3 - grodzenia i rozgrodzenia w obrębie leśnym Świekatówko.
Kwoty przeznaczone na realizację zamówienia:
GRODZ2 188 091,75 zł
GRODZ3 240 932,40 zł

Schedule

Termin składania ofert i dokumentów
28.02.2023 11:00:00
Planned opening of bids
28.02.2023 11:30:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Zamrzenica
Address
Zamrzenica 1a
Bysław
89-510, Republic of Poland
Process supervisor
Alicja Kaczyńska
alicja.kaczynska@torun.lasy.gov.pl
+48 523341175
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_zamrzenica/zamowienia_publiczne

Documents