Status: Ongoing

Server time: 01.02.2023 16:22

Tender card #3780/2019/420
Doprava dreva Východ (2019-2023)

Information

ID of tender
3834
Name of content of tender
Doprava dreva Východ (2019-2023)
Tender ref. no.
3780/2019/420
Public tender journal ref. no.
13920-MSS
EU journal ref. no.
2019/S 105-256070
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
7 713 984,00 EUR
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77211200-4 - Transport of logs within the forest
77200000-2 - Forestry services
77230000-1 - Services incidental to forestry
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Doprava dreva na účely tohto verejného obstarávania predstavuje proces zahrňujúci odvoz drevnej hmoty (sortimentov)
z odvozných miest (OM) v pôsobnosti odštepného závodu (OZ) na expedičný sklad (ES) OZ, prevoz sortimentov z OM na
OM, odvoz drevnej hmoty z OM alebo ES na sklad odberateľa, prípadne samostatnú nakládku s krátkou dopravnou
vzdialenosťou na iný dopravný prostriedok.
Zákazka je rozdelená na 3 časti:
ČASŤ č. 1 Doprava dreva východ OZ Rimavská Sobota
ČASŤ č. 2 Doprava dreva východ OZ Revúca
ČASŤ č. 3 Doprava dreva východ OZ Rožňava

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.07.2019 08:00:00
Planned opening of bids
09.07.2019 08:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 484344264

Documents

Doprava dreva východ OZ Rimavská Sobota

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 738 275,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Outcome of tender
Framework Agreement

Doprava dreva východ OZ Revúca

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 618 126,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77211200-4 - Transport of logs within the forest
77200000-2 - Forestry services
77230000-1 - Services incidental to forestry
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Doprava dreva východ OZ Rožňava

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 357 583,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77211200-4 - Transport of logs within the forest
77200000-2 - Forestry services
77230000-1 - Services incidental to forestry
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement