Status: Cancelled

Server time: 03.12.2023 21:16

DPS tender card #SE-VO2-2023/003876
Laboratórne stoličky - plán obnovy a odolnosti

Information

ID of tender
38440
Name of content of tender
Laboratórne stoličky - plán obnovy a odolnosti
Tender ref. no.
SE-VO2-2023/003876
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
3 052,48 EUR
Main CPV
39000000-2 - Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
Further CPV
39112000-0 - Chairs
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie laboratórnych stoličiek pre potreby útvarov MV SR (pre centrálu a regionálne expozitúry Úradu kriminalistickej techniky) a s tým súvisiacich služieb (dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania)

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.04.2023 10:00:00
Planned opening of bids
03.04.2023 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Zuzana Majerská
zuzana.majerska@minv.sk
+421 250944567

Documents