Status: Ongoing

Server time: 03.03.2024 17:58

Tender card #FNsP FDR/RVO/29/2023
Spinálna plne-endoskopická 4K zostava s príslušenstvom vrátane súvisiacich služieb

Information

ID of tender
38624
Name of content of tender
Spinálna plne-endoskopická 4K zostava s príslušenstvom vrátane súvisiacich služieb
Tender ref. no.
FNsP FDR/RVO/29/2023
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 63/2023 - 27.03.2023, 12474-MST
EU journal ref. no.
2023/S 060-173537
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
664 255,50 EUR
Main CPV
33168100-6 - Endoscopes
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti vzhľadom na charakter, funkcionalitu a komplexnosť predmetu zákazky, ktorý predstavuje ucelený kompletný celok.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Spinálna plne-endoskopická 4K zostava s príslušenstvom vrátane súvisiacich služieb pre potreby Neurochirurgickej kliniky SZU FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica,
Súčasťou predmetu zákazky je:
- dodanie prístrojovej techniky na určené miesto,
- inštalácia,
- funkčná skúška,
- protokolárne prevzatie a odovzdanie prístrojovej techniky,
- odovzdanie dokumentácie,
- odborné zaškolenie obsluhy,
- plná autorizovaná servisná podpora po dobu minimálne: 24 mesiacov vrátane povinných preventívnych prehliadok a technických kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom na ponúkanú prístrojovú techniku

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
27.04.2023 09:00:00
Planned opening of bids
27.04.2023 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Address
Nám. L.Svobodu 1
Banská Bystrica
975 17, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Michal Bošeľa
mbosela@nspbb.sk
+421 484413240

Documents